Factorii de influenta ai activitatii de turism

Factorii de influentaai activitatii de turism se mai numesc in literatura de specialitate si determinantii activitatii turistice sau dotarile factoriale in turism.

Indiferent de ce denumire au, acesti factori au un caracter general, diferenta de nume purtand
amprenta personalitatii specialistilor in domeniu.
Clasificarea factorilor de influenta ai activitatii de turism se poate realiza dupa urmatoarele criterii:
1) Dupanatura sau continutul acestora:
– factori economici:
 veniturile populatiei;
 oferta turistica;
 preturile si tarifele produselor turistice.
– factori tehnici:
 performantele mijloacelor de transport;
 dotarile tehnice existente in unitatile hoteliere, de alimentatie s.a.;
 tehnologiile folosite in constructii.
– factori sociali:
 urbanizarea;
 timpul liber.
– factori demografici:
 evolutia numericaa populatiei;
 structura pe varste;
 modificarea duratei medii de viata;
 structura pe sexe, gurpe de varsta, categorii socio-profesionale.
– factori psihologici, educativi si de civilizatie:
 nivelul de instruire;
 setea de cultura;
 temperamentul;
 caracterul individual;
 dorinta de cunoastere, etc.
– factori naturali:
 asezarea geografica;
 relieful;
 clima;
 pozitia fatade principalele cai de comunicatie.
– factori organizatorici si politici:
 formalitati la frontiere;
 facilitati in turismul organizat;
 conflictele sociale, etnice, religioase;
 regimul vizelor.
2) Dupa durata actiunii lor in timp:
– factori cu actiune permanenta:
 cresterea timpului liber;
 modificarea veniturilor;
 miscarea demograficaetc.
– factori sezonieri:
 succesiunea anotimpurilor;
 structura anului scolar/universitar;
 activitatea in agricultura.
– factori conjuncturali:
 crizele economice, politice;
 confruntarile armate;
 catastrofele naturale;
 conditiile meteorologice, etc.
3) Dupa importanta (rolul) lor in determinarea fenomenului turistic:
– factori primari:
 veniturile populatiei;
 oferta;
 preturile;
 timpul liber;
 mutatiiledemografice.
– factori secundari:
 climatul international;
 formalitatile de vizasau frontiera;
 diversefacilitati.
4) Dupa directia lor de actiune:
– factori exogeni:
 cresterea veniturilor;
 evolutia numericaa populatiei;
 sporirea gradului deurbanizare, etc.
– factori endogeni:
 lansarea de noi produse;
 diversificarea gamei de servicii oferite;
 nivelultarifelor, facilitati de pret, pregatirea personalului, etc.
5) Dupa profilul de marketing:
– factori ai cererii turistice:
 veniturile;
 urbanizarea;
 timpul liber.
– factori ai ofertei turistice:
 conditii naturale;
 baza materiala;
 costul prestatiilor; diversitatea sicalitatea serviciilor.
– factori ai confruntarii cerere-oferta:
 distributia agentiilor de voiaj;
 calitatea infrastructurii;
 sistemul legislativ.
Acesti factori sunt dinamici, schimbatori si intr-o anumitamasurapot fi dirijati in
folosul dezvoltarii turismului.
Cea mai mare influentaasupra cererii turistice o au:
– veniturile populatiei;
– preturile si tarifele;
– oferta turistica;
– progresul tehnic inregistrat in domeniul dezvoltarii mijloacelor de transport si ininfrastructura turisticavizibilasi invizibila, aferentafolosirii acestora;
– evolutia demograficacorelatacu dinamica populatiei si mutatiile in structuraacesteia pe varste, profesiuni, medii, etc.;
– procesul de urbanizare;
– timpul liber al sfarsitului de saptamana, al concediilor si vacantelor;
– factorii psiho-sociologici:moda, traditiile (serbari populare traditionale si festivaluri), dorinta de cunoastere siinstruire (manifestari stiintifice, culturale, sportive);
– actiunile guvernamentale si faciliatile acordate de organizatorii de turism.

About Traian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*