Conceptele de cerere si consum turistic

Cererea turistica si consumul turistic reprezinta concepte apropiate, dar care totusi nu pot fi suprapuse total.

Astfel, definitiile din literatura de specialitate prezinta diferenta de continut intre cele doua concepte:
a) „cererea turisticaeste formatadin ansamblul persoanelor care isi manifestadorinta
de a se deplasa periodic si temporar in afara resedintei proprii, pentru alte motive
decat prestarea unor activitati remunerate la locul destinatiei”(Economia turismului – Rodica Minciu)
b) „consumul turistic este format din cheltuielile efectuate de cererea turisticapentru
achizitionarea unor noi servicii si bunuri legate de motivatia turistica”(Economia turismului – Rodica Minciu)
Cererea turisticaeste reprezentata de totalitatea cerintelor de produse turisticemanifestate saunemanifestateinca, iar consumul turistic reprezinta forma dematerializare a cererii.
Asadar apar douamodalitati de exprimare a cererii turistice:
a) cerere turisticamanifestata(cerere turisticareala);
b) cerere turisticanemanifestata(cerere turisticaprezumata).
Suma dintre cererea turisticarealasi cererea turisticaprezumataformeazacererea turistica
potentiala.
Analizand din punct devedere al locului si momentului formarii, intre cererea turisticasi consum turistic poate fi evidentiate urmatoarele:
– Cererea turisticase formeazala locul deresedintaal turistului (bazinul cererii turistice);
– Consumul turistic se realizeazain cadrul bazinului ofertei turistice, in maimulte etape, desfasurate in timp si spatiu:
 inainte de deplasarea spre locul de destinatie turistica, dar legat de acesta (procurarea echipamentelor necesare);
 in timpul deplasarii spre locul de destinatie (transportul);
 la locul de destinatie (cazare, masa, agrement).

About Traian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*