Locul si rolul turismului in economie

Economia nationala este constituita din urmatoarele sectoare:

– sectorul primar: agricultura (cresterea animalelor, silvicultura),vanatoarea, pescuitul, industria extractiva;
– sectorul secundar: industria de prelucrare (manufacturiera, grea,usoara, alimentara, productia si furnizarea de energie);
– sectorul tertiar – sectorul serviciilor (comert, transporturi, alimentatiepublica, turism, serviciile si activitatile care nu produc bunuri materiale,inclusiv institutiile de cultura, invatamant, asistenta socialasi medicala, sportul,etc.).
Principalele caracteristici ale serviciilor sunt:
– imaterialitate si intangibilitate;
– nestocabilitatea (perisabilitatea);
– simultaneitatea productiei si consumului serviciului;
– inseparabilitatea serviciilor de persoana prestatorului si a utilizatorului;
– eterogenitatea sau variabilitatea.
Turismul se constituie ca o ramuradistinctaa economiei nationale.
Locul turismului este evidentiat de urmatoarele elemente:
– este o componentaa sectorului tertiar prin continutul si caracteristicile sale, comunetuturor componentelor sectorului tertiar;
– are caracter de ramurade interferenta;
– este o ramurade sinteza;
– dezvoltarea turismului nu se va putea asigura armonios decat intr-o stransacorelarecu nivelurile si ritmurile de dezvoltare ale celorlalte ramuri ale economiei nationale.
Rolul economic direct al turismului este evidentiat de:
– contributia turismului la cresterea produsului intern brut si a venitului nationaldatoritacresterii volumului incasarilor din turism;
– contributia turismului international la reechilibrarea balantei comerciale de platica urmare a cresterii volumului incasarilor valutare rezultate din:vanzarea serviciilor turistice pe valuta si exportul intern;
– contributia lui la valorificarea unor categorii de resurse;
– contributia acestuia la cresterea prosperitatii zonelor in care se dezvoltaturismul.
Rolul economic indirect al turismului este rezultatul faptului cadezvoltarea turismului determinadezvoltarea altor ramuri ale economiei nationale(actiunea de stimulare a dezvoltarii altor ramuri).
Rolul social al turismului consta in:
– contributia turismului la crearea de noi locuri de muncasi la aparitia de noi meserii si pe aceastacale reducerea somajului;
– contributia turismului la refacerea capacitatii fizice si psihice a oamenilor, cuconsecinte pozitive asupra productivitatii muncii.
Rolul cultural-educativ al turismului consta in:
– dobandirea de noi cunostintede geografie, istorie, stiintele naturii, arta, literatura,etc.;
– aparitia unor posibile efecte pozitive datorita contactului turistilor cu zone sau tari cu nivel mai ridicat de culturasi civilizatie.
Rolul political turismului consta inpromovarea unei mai buneintelegeri intre popoare apartinand diferitelor culturi.

About Traian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*