Continutul si caracteristicile pietei turistice

Piata turistica face parte din piata, in general, si din piata serviciilor, inparticular, asadar are o serie de trasaturi comune cu acestea, dar in acelasi timp prezinta si unele caracteristici proprii.

Piata turistica poate fi definita ca fiind ansamblul tranzactiilor al caror obiect il constituie produsele turistice, privitain conexiune curelatiile pe care pe care le genereazasi spatiul geografic in care se desfasoara.
De asemenea, piata turisticareprezintasferaeconomicade interferentaa ofertei turistice, materializataprin productia turistica, cu cerereaturistica, materializataprin consumul turistic.
O altaparticularitate a pietei turistice este calocul ofertei coincidecu locul consumului, dar nu si cu locul de formare a cererii.
Existade altfel, numeroasesituatii in care nu consumatorul este si cel care decide asupra achizitionarii unui produsturistic.
Oferta turisticaeste rigida, inelasticain timp si spatiu, nu poate fi stocatasau
transformata, deci odataneconsumata, ea se pierde, in schimb cererea turisticaeste foarte
elasticasi supusaunor permanente fluctuatii determinate de influenta unei multitudini de
factori.
Din aceste motive, exista permanent un decalajpotential intre ele, ceea ce conferaactivitatii turistice un risc ridicat.
Caracterul diferit alcelor douacomponente poate duce la una din urmatoarele situatii:
– ofertabogatasi cerere mica;
– cererea mare si ofertanecorespunzatoare;
– ofertadispersatasi cerere concentrata, etc.
Piata turisticapresupune mobilitatea cererii (turistultrebuie sase deplaseze), altfel piata nu ar exista, neavand loc confruntarea cererii cu ofertaturistica.
Continutul pietei turisticetrebuie extins si asupraproceselor economice potentiale si poate duce la una din urmatoarele situatii:
– cerere nesatisfacuta;
– cerere in formare;
– ofertaneconsumata;
– ofertapasiva,etc.
Piata turisticaare urmatoarele acceptiuni practice:
– piataturisticareala(efectiva);
– piataturisticapotentiala;
– piataturisticateoretica.
Ansamblul cererilor care s-au intalnit in modefectiv, deci numarul actelor de vanzare-cumparare finalizate reprezinta piata turistica reala carepoate fiexprimata prin indicatori concreti:
– numar de turisti;
– numar de zile-turist;
– volumul incasarilordin turism, etc.
Dimensiunile pe care le-ar fi putut avea piataturisticain alte conditii decat cele existente (altaoferta, altacerere manifestataetc.) reprezinta piata turistica potentiala.
Diferentadintre piata turisticapotentialasi cea realaeste datade segmentul nonconsumatorilorrelativi.
Dimensiunile globale pe care le-ar putea avea opiatain care toti membrii societatii ar fi participanti la activitatea turistica reprezinta piata turistica teoretica.
Diferenta dintrepiata turisticateoreticasi piata potentialao reprezintasegmentul nonconsumatorilor absoluti.
Cuantificarea cantitativaa pietei turistice se referala urmatoarele notiuni elementare:
– capacitatea pietei turistice;
– potentialul pietei turistice;
– volumul pietei produsului turistic;
– locul de piata.

About Traian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*